Bảo hiểm trách nhiệm Bảo vệ


Bảo hiểm trách nhiệm Bảo vệ

15.000.000 Đ
12.000.000 Đ

Tiết kiệm 20%

Bảo hiểm trách nhiệm Bảo vệ Bảo hiểm trách nhiệm Bảo vệ 15.000.000 Đ
12.000.000 Đ

Hỗ trợ đặt hàng

0906 373 808

Thông tin sản phẩm


Đối tượng bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của các nhân viên bảo vệ đang công tác tại các Công ty Bảo vệ.

Phạm vi bảo hiểm

Đơn này bảo hiểm cho Trách nhiệm pháp lý của của các nhân viên bảo vệ đang công tác tại các Công ty Bảo vệ phải bồi thường cho những thương tật về thân thể, thương tổn tinh thần và/hoặc tử vong của Bệnh nhân gây ra do nhầm lẫn, thiếu sót, sơ xuất trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp của mình.  

Ngoài ra, theo đơn bảo hiểm này, Bảo hiểm Viễn Đông cũng sẽ bồi thường cho các chi phí pháp lý phát sinh trong quá trình bào chữa như chi phí luật sư, ... trên cơ sở thảo luận và xem xét toàn bộ khiếu nại với Người được bảo hiểm.

Một số điểm loại trừ - không thuộc phạm vi bảo hiểm

Trong mọi trường hợp, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ không chịu trách nhiệm đối với những khiếu nại gây ra do các nguyên nhân sau: 

 • bất kỳ hành vi phạm tội, vi phạm luật pháp, vi phạm các quy chế pháp lý của Người được bảo hiểm, 
 • những dịch vụ được cung cấp khi người cung cấp dịch vụ đang chịu sự tác động của các chất gây say và chất ma tuý,
 • bất cứ một khiếu nại nào phát sinh từ việc người được bảo hiểm mất khả năng thanh toán hay phá sản,
 • mất cắp liên quan đến xe máy,
 • các điểm loại trừ khác nêu cụ thể trong Đơn bảo hiểm.

Điểm đáng lưu ý trong đơn này là ngay khi phát sinh khiếu nại, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Bảo hiểm Viễn Đông bằng văn bản đồng thời không được phép hứa hẹn, chấp nhận trách nhiệm hoặc đề xuất bồi thường cho người bi hại mà chưa được sự đồng ý của Bảo hiểm Viễn Đông.

Hạn mức trách nhiệm

Hạn mức trách nhiệm áp dụng cho đơn này là 1.000.000.000 đồng

 

Sản phẩm liên quan


 • Bảo hiểm Nhà tư nhân VASS - Gói cơ bản

  Bảo hiểm Nhà tư nhân VASS - Gói cơ bản

  20%

  1.000.000 Đ 800.000 Đ

 • Bảo hiểm trách nhiệm Kiến trúc sư - Kỹ sư tư vấn - VASS

  Bảo hiểm trách nhiệm Kiến trúc sư - Kỹ sư tư vấn - VASS

  20%

  10.000.000 Đ 8.000.000 Đ