Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe Ô tô PVI


Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe Ô tô PVI

486.700 Đ

Tiết kiệm 100%

Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe Ô tô PVI Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe Ô tô PVI 486.700 Đ

Hỗ trợ đặt hàng

0906 373 808

Thông tin sản phẩm


1. Mức trách nhiệm bảo hiểm:                                        
A. Trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô:                                        
a.    Về người:     70 triệu đồng/người/vụ (đối với bên thứ ba)                                 
b.    Về tài sản:     40 triệu đồng/vụ (đối với bên thứ ba)                                 
B. TNDS của chủ xe ô tô:                                        
a.    Về người:     70 triệu đồng/người/vụ (đối với bên thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển h/khách)                                 
b.    Về tài sản:     70 triệu đồng/vụ (đối với bên thứ ba)                                 
c.    Mức trách nhiệm bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/người/vụ             
                    
Lưu ý: phí bảo hiểm gói bảo hiểm này được xác định trên giả định xe tham gia có 5 chổ và không kinh doanh . Market365 và PVI cần tiến hành kiểm tra xe của khách hàng để để xác định phí bảo hiểm và cấp đơn.

Sản phẩm liên quan