Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc PVI - Khách sạn


Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc PVI - Khách sạn

1.000.000 Đ

Tiết kiệm 100%

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc PVI - Khách sạn Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc PVI - Khách sạn 1.000.000 Đ

Hỗ trợ đặt hàng

0906 373 808

Thông tin sản phẩm


Trong cuộc sống và kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro bất ngờ, có thể gây ra những tổn thất đáng tiếc làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc đảm bảo an toàn cho tài sản giúp cá nhân và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục khả năng tài chính, năng lực kinh doanh là những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Bảo hiểm tài sản là một phương thức chuyển giao rủi ro hữu hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp, giúp bảo vệ toàn diện tài sản của bạn khỏi tổn thất hoặc hư hỏng gây ra bởi mọi rủi ro như cháy, nổ...

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của khách hàng, Chúng Tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với những nội dung như sau:

 1. Khách hàng áp dụng cho chương trình

Khách sạn

2. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc..

 3. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 4. Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Áp dụng theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

 Lưu ý mua hàng

Hiện Market365 chỉ tính phí và chấp nhận bảo hiểm đối với Khách sạn có giá trị 1.000.000.000 VNĐ. Trường hợp Khách sạn của Quý khách có giá trị cao hơn thì Quý khách có thể để lại thông tin để Market365 liên hệ, trực tiếp đánh giá rủi ro, chào phí và chấp nhận bảo hiểm.

Sản phẩm liên quan